Sharifa moeder van Shiobian uit groep 2

We lopen de blauwe poort van de school binnen en Shiobian rent alvast voor mij uit om de deur open te doen terwijl ze links en rechts wat kinderen begroet. Ze blijft staan om de deur open te houden voor haar klas- en schoolgenootjes die ze voor mijn gevoel allemaal bij naam kent. Het liefst blijft ze daar staan totdat de laatste leerling binnen is. Als we dan uiteindelijk zelf ook naar binnen gaan, worden we warm welkom geheten door meester Mohammed (conciërge) juf Marjolein (IB-er), juf Floor (oudercontactmedewerker) en nog een of twee ondersteunende leerkrachten of stagiaires die als welkomstcomité in de hal staan. We lopen rechts de gang in en Shiobian loopt nog even groep drie binnen om juf Brechtje (de vaste inval juf) die vrijdag altijd bij haar in de klas is gedag te zeggen. Juf Brechtje vraagt hoe haar vakantie was en zo trotst als een pauw vertelt ze dat ze al zonder bandjes kan zwemmen. In de klas bij juf Thessa krijgt iedereen een hand. ‘Goedemorgen Shiobian, fijn dat je er bent’. Er heerst een gezellige en geconcentreerde sfeer. Kinderen maken samen of met hun ouders een werkje, doen een puzzel of iets anders uit een van de ‘kieskasten’. Juf maakt hier en daar een praatje met de ouders en kinderen zoeken haar op om te laten zien dat hun werkje klaar is. ‘Was het makkelijk of moeilijk?’ vraagt ze. De kinderen zijn zich bewust van hun leerproces en worden uitgenodigd om nieuwsgierig en leergierig te zijn.

ShobianDan is er een akkefietje tussen twee kindjes, juf vraagt aan de twee hoe ze het samen kunnen oplossen. En dat kunnen ze, met wat hulp, want in de klas zijn duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Ook weten de kinderen heel goed hoe ze even af kunnen koelen, zodat ze daarna weer aanspreekbaar zijn. En als een puzzel of werkje even niet lukt? Dan bedenken ze welke gedachte helpend kan zijn, zoals ‘ik vertrouw erop dat het steeds beter gaat’ en ‘proberen is leren’. Inspirerende tools die tot in onze woonkamer doorwerken en waar wij dankbaar op aanhaken. ‘We gaan opruimen’, juf zingt het opruimlied en de kinderen ruimen op en zwaaien hun papa’s en mama’s gedag. Juf weet precies welke kindjes het nog een beetje lastig vinden om hun ouders los te laten (of andersom) en neemt ze onder haar liefdevolle vleugels. En aan het eind van de dag? Allemaal blije koppies die vragen of de schooldag nú al voorbij is en die nog eindeloos op het schoolplein willen blijven spelen met elkaar. Dit, en nog veel meer, is waarom ik kies voor de Roos.

 

Serge vader van Tremé

WietseVisser_ OBS De Roos-72Net als onze zoon Tremé  (die pas een half jaar in de kleutergroep zit) zijn ook wij als ouders erg enthousiast over De Roos. Het is een hele prettige, school waar je elke ochtend bij de hoofdingang vriendelijk welkom wordt geheten door de directeur en waar de juf bij binnenkomst in de klas voor alle kinderen de tijd neemt voor een persoonlijk praatje. Het is een plek waar Tremé zich veilig voelt, waar hij graag naartoe gaat en waar wij hem dus ook elke dag met een heel goed gevoel achter laten. Zo is de kleutergroep van onze zoon een hele diverse klas waar iedereen de ruimte heeft om zichzelf te kunnen zijn en waar respect is voor elkaar.

Daarnaast vinden wij het heel fijn te merken, dat De Roos wordt gerund door een zeer toegewijd team, dat er alles aan gelegen is om elke dag weer het beste te kunnen geven voor de kinderen èn de ouders. Hierbij wordt ook duidelijk naar de input van de ouders gevraagd. Het is een levendige, kleinschalige school die precies biedt wat wij zo prettig vinden aan wonen in De Baarsjes: Diversiteit, positiviteit, levendigheid, creativiteit, veiligheid en….gezelligheid!

Thematisch leren met IPC: alle vragen komen aan bod

Fenna zit in groep 4 en is erg enthousiast over IPC: Het International Primary Curriculum. Dit is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen tot 12 jaar. Het vervangt de oude lesmethoden voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en techniek. Binnen het IPC  wordt projectmatig gewerkt. Voor ieder thema geven kinderen zelf aan welke vragen ze hebben en wat ze willen leren. Vervolgens gaan ze in groepjes op zoek naar de antwoorden, werken deze uit en presenteren aan elkaar. Hierdoor leren ze samenwerken, ict-basisvaardigheden en zelfstandig informatie zoeken en schiften; onmisbare vaardigheden in de huidige maatschappij.

IMG_7851Regenwoud
Het thema ‘regenwoud’ leverde een mooi versierde klas op met onder andere tekeningen van dieren met camouflage. De kinderen zijn helemaal in het onderwerp gedoken en bedachten vragen zoals:
‘Hoeveel landen met regenwouden zijn er?’
‘Hoeveel regen valt er?’
’Waarom zijn er geen seizoenen?’
‘Hoe maken planten zuurstof?’
’Hoe wonen de oorspronkelijke bewoners?’
De leerkracht heeft ruimte om in te gaan op de leerwensen van de kinderen. Omdat daarnaast bepaalde leerdoelen vastliggen, komen alle kanten van het thema aan bod.

Thuis
Ook  de ouders genieten mee van IPC. Thuis praten wij over de dieren die in het regenwoud leven, maar ook over de verwoestende bomenkap waarbij iedere seconde een voetbalveld verdwijnt. Ineens wordt er zuinig gedaan met papier ‘want dat is zonde voor de bomen’. De magnetische landenpuzzel die al 2 jaar op Fenna’s  kamer hangt, wordt met nieuwe interesse bekeken.

Bij de verworven vaardigheden vallen vanwege de actuele waarde vooral ‘bewust zijn van nepnieuws’ en ‘niet elke bron is waarheid’ op.

Vaardigheden knipsel

De kinderen en de leerkrachten zijn heel enthousiast over IPC en wij als ouders ook. Meer informatie over IPC op www.ipc-nederland.nl.

Schoolkeuze is heel persoonlijk

Een schoolkeuze heel persoonlijke keuze. Ook de ouders van Sam hadden daarin zo hun eigen overwegingen, waarmee ze uiteindelijk tot de gezamenlijke keuze voor de Roos kwamen.

Rikkert: ‘Moeilijk he, een school kiezen? Wij hebben 2 jaar geleden na vele schoolbezoeken in de omgeving voor De Roos gekozen. Toentertijd stelden wij vragen over convergent/divergent onderwijs, godsdienstles en gemengde populatie. Vragen die eerlijk gezegd door alle, ook niet openbare, scholen hetzelfde beantwoord werden, ook De Roos. We kozen uiteindelijk De Roos vanwege gemiddelde hoge eindresultaten en het muziekprogramma. Nu onze zoon bijna een jaar naar De Roos gaat vind ik hele andere dingen belangrijk: hij kan in groep 1 al een beetje rekenen! En schrijven! De leraren zijn geweldig. Hij gaat met plezier naar zijn perfect gemengde klas bij Juf Hannah, het overblijven en juf Attie bij de naschoolse opvang. En hij heeft vriendjes. En nog meer vriendinnetjes. Nu ook zijn broertje naar de voorschool gaat en ze elkaar tegenkomen op het speelplein weet ik dat we juist hebben gekozen.’

Dam    Kitty: ‘Twee jaar geleden kozen wij voor de Roos. In september 2016 is onze zoon Sam begonnen in de kleuterklas. Ondertussen heeft de school onze verwachtingen overtroffen. Toentertijd hebben wij de keuze vooral op gevoel gemaakt. Een kleine school dichtbij huis, een weerspiegeling van de buurt en een gevarieerd team. Na nog geen jaar heeft de Roos ons verrast met de hoge kwaliteit van les geven. Hoe de thema’s in de klas op een leuke en creatieve manier worden uitgewerkt en hoe betrokken en enthousiast de kinderen zijn. Er is een fijne sfeer op school, zowel onder de kinderen, het team als met andere ouders. Ik laat Sam dan ook altijd met een gerust hart achter op school. Ook de inpandige BSO en voorschool zijn een grote pre. Onze jongste zoon is een tijdje geleden met veel plezier op de voorschool begonnen voor 2 ochtendjes zodat hij al een beetje aan school kan wennen. En ook al duurt het nog wel even… want onze dochter is pas 1 maand oud, staan wij voor 100% achter de keuze voor de Roos voor onze kinderen.’

 

 

Hulde voor het lerarenteam van De Roos

Een moeder met 2 kinderen op de de Roos:
“Mijn oudste zoontje vertelde vanochtend dat ze sinds kort in zijn klas ‘bordjes’ gebruiken: in plaats van dat kinderen die het antwoord weten op een vraag hun vinger opsteken, schrijven alle kinderen hun antwoord op een bordje en houden dat omhoog. Op die manier betrek je de kinderen veel beter bij de les, ook de zwakkere leerlingen. Over deze nieuwe methode had ik niet zo lang geleden in de krant gelezen, en nu past de meester van groep 4 deze ook toe. Dit is voor mij typerend voor de gedrevenheid van het lerarenteam van De Roos.

Een van de belangrijkste dingen die ervoor zorgen dat een school goed is, is dat de leerkrachten goed zijn. Maar als je een school uitzoekt voor je kind, kun je daar eigenlijk niet achter komen (behalve als je andere ouders kent die kinderen op die school hebben). Toen wij bezig waren met de schoolkeuze voor onze kinderen, realiseerde ik me dat niet.

Maar nu mijn kinderen al een paar jaar op De Roos zitten, ben ik vooral heel blij met deze school vanwege de juffen en meesters. Ze zijn heel toegewijd en ‘zien’ de kinderen heel goed. Ze weten precies wat de sterke en zwakke kanten zijn van mijn kinderen, en bieden bij hen passende extra ondersteuning of uitdaging. Beiden hebben bijvoorbeeld lange tijd iedere donderdag aan hun motoriek mogen werken met juf Eline (gespecialiseerde fysiotherapeut die een dag per week op onze school is), en mijn oudste kreeg in groep 3 al heel snel ‘pluswerk’ en mag nu een ochtend per week naar Denklab (een speciale klas voor kinderen die een grote voorsprong hebben in de leerstof, meer info bijv hier https://twitter.com/search?q=denklab&src=typd ).

Dat de juffen en meesters zien wat je kind nodig heeft, is wat mij betreft verreweg het belangrijkst.”